Tutvustus
Majandusaasta aruanded
EA-poolse vastastikuse hindamise tulemused
Eesmärk ja ülesanded
  EAK põhikiri
  EAK tegevuse juhtpõhimõtted
  Õiguslik tagapõhi
ILAC ja IAF liikmelisus
EA liikmelisus & MLA
Tehnilised komiteed
Nõukoda
  Liikmed
Kus me asume
Personal
Ajalugu
  Akrediteerimise ajalugu
  Akrediteerimine Eestis
Juhtimissüsteem
Akrediteerimine
Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
Akrediteerimisprotsess
  Akrediteerimise läbiviimine
  Akrediteerimise taotlemine
  Akrediteerimiseks valmistumine
  Akrediteerimise maksumus
Miks on akrediteerimine vajalik?
  Kasu tootjale-eksportijale
  Mida akrediteerimine annab riigile?
Kes akrediteerib?
  Kaua kehtib akrediteering?
Akrediteerimiskriteeriumid
Mõõtja erialase pädevuse hindamine
Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamine
Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
Hinnakiri
Taotlemine
Taotlus
  Katselaborid
  Kalibreerimislaborid
  Meditsiinilaborid
  Inspekteerimisasutused
  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
  Toote sertifitseerimisasutused
  Isikusertifitseerimisasutused
  Erialaselt pädevad
  Tasemekatsete korraldajad
  Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
Akrediteerimisulatused
Juhendmaterjalid
Standardid
EA, IAF ja ILAC juhendid
EAK juhendid
Teavitatud asutuste akrediteerimise juhendmaterjalid
EV õigusaktid
Akrediteeritud asutused/PƤdevad mƵƵtjad
Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused
Meditsiinilaborid
Pädevuskatsete korraldajad
KHG - tõendajad
Katselaborid
Kalibreerimislaborid
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
Isikute sertifitseerimisasutused
Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused
Erialaselt pädevad mõõtjad
EMAS - tõendajad
Uudised
Uudised
  ILAC juhendite uusväljaanded
  EAK-l on uus värske logo
  Täienes EAK poolt pakutavate teenuste loetelu
  EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!
  Peaassessori tunnitasu muudatus
  Eesti Akrediteerimiskeskuse EA MLA ulatus laienes
  EAK on nüüdsest ILAC MRA täisliige
  Tähelepanu - ILACi ja EA juhend tõlgitud!
  IAF on välja andnud juhenditest uued versioonid
  Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
  Alates 01.01.2022 muutub peaassessori tunnitasu
  IAF juhenditest MD 4 ja MD 21 ilmusid uuendatud versioonid
  Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
  EAK COVID-19 juhtpõhimõtted
  EA juhised eriolukorraks
  EAK hinnakirja muutusest
  IAF dokumentide rakendamisest JS valdkonnas
  IAF vastused KKK-le
  Eesti Akrediteerimiskeskus ühineb Eesti Standardikeskusega
  Alates 06.01.2021 asub EAK uuel aadressil
  Alates 2022. aasta 1. augustist hakkab Eesti Akrediteerimiskeskus väljastama akrediteerimis- ja pädevustunnistusi digitaalselt
  Eesti Akrediteerimiskeskuse juhatajaks saab Eire Endrekson
  Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus
  Uued aastatasu määrad alates 1.01.2024
  Peaassessori tunnitasu 2024. aastaks ja teenuste loetelu muudatused
  EAK-s alustas tööd akrediteerimise koordinaator
  EAK-l on ILAC MRA märgi kasutamise õigus
Koolitused
Tööpakkumised
Võrdluskatsed
  EAK koordineeritud võrdluskatsed
  Rahvusvahelised võrdluskatsed
KKK


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee