EAK akrediteerimisalased juhendid:

1. "EAK akrediteerimiskriteeriumid", EAK J-01-03, kinnitatud 22.01.2024.

2. "Akrediteerimishindamise protseduur", EAK J-02-02, kinnitatud 21.05.2024.

3. "Pädevuskatsete kasutamine akrediteerimisprotsessis", EAK J5-2016, ver. 09.12.2019.

4. "Akrediteeringule viitamise juhend", EAK J-09-02, kinnitatud 27.09.2023.

5. "Akrediteerimispersonali ohje", EAK J10-2021, ver. 30.01.2023.

6. "Mõõtmiste jälgitavus. Põhinõuded" EAK J16-2016, ver. 27.08.2021.

7. "EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend", EAK J18-2015, ver 28.12.2022 (ingliskeelne).

8. "Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend", EAK J19-2009, ver. 03.09.2019.

9. "Tasemekatsete korraldaja hindamise juhend", EAK J20-2019, ver. 12.02.2019.

10. "Mõõtja erialase pädevuse hindamise juhend", EAK J23-2022, ver. 27.09.2022.

11. "Isikute sertifitseerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ-01-01, kinnitatud 30.12.2023.

12. "Juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ-02-01, kinnitatud 26.12.2023.

13. "Kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja vaatluste planeerimise juhis", EAK VJ-03-01, kinnitatud 29.12.2023.

14. "Toodete/protsesside/teenuste sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ 04-01 2023, kinnitatud 03.12.2023.

15. "Katselaborite hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ-05-02, kinnitatud 30.04.2024.

16. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis meditsiinilaborites", EAK VJ-06-02, kinnitatud 16.02.2024

17. "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ7-2018, ver. 27.02.2018.

18. "Mõõtevahendite taatluslaborite ja vastavushindamisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ8-2019, ver. 20.12.2022.

19. "Inspekteerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ-09-01, kinnitatud 13.06.2024

20. "Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhis", EAK VJ-10-01, kinnitatud 30.12.2023.

21. "EAK juhend üleminekuks standardile EVS-EN ISO 15189:2022", EAK ÜJ-15-02, kinnitatud 04.06.2024.

22. "EAK juhend üleminekuks standardile ISO 22003-1", EAK ÜJ-16-01, kinnitatud 26.12.2023.

23. "EAK juhis üleminekuks PEFC Eesti metsasertifitseerimise skeemi standarditele", EAK ÜJ-17-01, kinnitatud 22.01.2024.

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee