EAK on Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) põhiliige alates juunist 2000.
Standardiamet, mille baasil moodustati EAK, oli akrediteerimisasutusena alates 1998.a. EA assotsieerunud liige.
EA on Euroopa laborite akrediteerimise (EAL) ja sertifitseerimisasutuste akrediteerimise (EAC) koostööorganisatsioonide baasil moodustatud rahvuslikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon.

EAK on alates 12. märtsist 2004.a. EA mitmepoolse vastastikuse tunnustamise lepingu MLA liige kalibreerimislaborite, katselaborite ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal ning alates 18. märtsist 2005 ka kõigi sertifitseerimistegevuste (toote, personali, juhtimissüsteemi) akrediteerimise alal. Lisaks on EAK alates 10. aprillist 2014 EA MLA liige ka kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutuste akrediteerimise alal.

Tunnistus EAK kuulumise kohta EA MLA-sse, vt:
EA MLA

EA MLA liikmed ja nende poolt akrediteeritud asutused on leitavad aadressilt:'http://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories'
ning akrediteeritud KHG-tõendajad aadressilt: 'http://www.european-accreditation.org/information/international-recognition-of-ea-mla-for-ghg-validation-and-verification-and-proficiency-testing-providers/'Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee