NB! Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud haldusleping lõppes 09.11.2021. Hea laboritava (GLP) nõuetele vastavuse hindamist korraldab alates 10.11.2021 Sotsiaalministeerium.

Hea laboritava nõudeid rakendatakse kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse mittekliinilisel uuringul laboris.

Hea laboritava nõuded ja kord on kehtestatud tervise- ja tööministri 17.12.2015 määrusega nr 62 ning hea laboritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuded ning kord tervise- ja tööministri 17.12.2015 määrusega nr 61. Hea laboritava järgimise seire on laborite perioodiline inspekteerimine ja laborites tehtud uuringute audit eesmärgiga kontrollida hea laboritava nõuete järgimist.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud halduslepingule teostas ajavahemikus 09.11.2020-09.11.2021 hea laboritava (GLP) nõuetele vastavuse hindamist EAK. Esimene GLP-nõuetele vastavuse hindamine EAK poolt toimus 2014.a. veebruaris ja asjakohane tunnistus väljastati 24.03.2014.

OECD tunnustas Eesti heade laboritavade täitmise programmi ja EAK GLP-alase inspekteerimistegevuse vastavust rahvusvahelistele GLP põhimõtetele, vt "OECD kiri".Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee