EA PUBLIKATSIOONID

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon.

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

EA juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt http://www.european-accreditation.org


IAF JA ILAC PUBLIKATSIOONID

IAF on rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum.
ILAC on laborite akrediteerimisasutuste ülemaailmne koostööorgan.

IAF ja ILAC juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressidelt www.iaf.nu ja www.ilac.org
Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee