EAK taseme- ja võrdluskatsete alane poliitika on kirjeldatud juhtimissüsteemi käsiraamatus (p. 5.2.3). Reeglina tunnistab EAK ainult sellisete võrdluskatsete tulemusi, mis on läbi viidud standardi EVS-EN ISO/IEC 17043 sätete kohaselt.

Akrediteeritud laborid ja taotlejad, samuti erialaselt pädevaks tunnistatud mõõtjad peavad osalema regulaarselt laboritevahelistes võrdluskatsetes. Juhendi ILAC-P9 nõuete kohaselt peavad võrdluskatsetes osalema ka mõõtmisi ja/või katseid sooritavad inspekteerimisasutused.

Miinimumnõuded akrediteerimist taotlevatele ja akrediteeritud laboritele võrdluskatsetes osalemiseks on toodud EAK akrediteerimiskriteeriumites (vt EAK J1).

Erialaselt pädevaks tunnistatud mõõtjate võrdluskatsetes osalemise nõue on esitatud majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 paragrahvi 2 lõikes 14.

EA juhenddokument EA-4/18 annab laboreile praktilisi juhiseid võrdluskatsetes osalemise sageduse ja taseme kohta.

EAK initsiatiivil viidi kuni aastani 2013 läbi võrdluskatseid nendes katse- ja mõõtevaldkondades, kus rahvusvahelised võrdlusskeemid puuduvad, vt "EAK koordineeritud võrdluskatsed".

Alates aastast 2012 akrediteerib EAK pädevus(taseme)katsete korraldajaid. Kuna akrediteerimisasutustel pole lubatud konkureerida oma klientidega ega teiste akrediteerimisasutustega, siis EAK enam võrdluskatseid ei korralda ega koordineeri.


Võrdluskatsed


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee