2013.a korraldati EAK koordineerimisel järgmised võrdlusmõõtmised:

1. Elektripaigaldiste parameetrite mõõtmine ja multimeetri kalibreerimine; võrdlused toimusid 01.03.-31.04.13; referentslabor oli OÜ Inspecta Estonia.

2. Mitteautomaatkaalude võrdluskalibreerimine ja objekti massi võrdlusmõõtmine; võrdlused toimusid 01.03.-31.05.13; referentslabor oli AS Metrosert.

3. Taksomeetrite ja tahhograafide kohandamise (adapteerimise) võrdlusmõõtmised; võrdlused toimusid 01.04.-31.05.13; referentslabor oli OÜ Inspecta Estonia.

2012.a. (aprill-nov.) korraldas OÜ Tepso Labor (referentslabor) koostöös EAK-ga veearvestite võrdluskalibreerimise, mille aruanne valmis 2013 algul.

2011.a. korraldas Tartu Ülikooli Katsekoda koostöös EAK-ga töökeskkonnaalased (mikrokliima ja ventilatsioonisüsteemi parameetrite) võrdlusmõõtmised. Võrdluskatses osales 22 asutuse/firma 34 mõõdistajat. Võrdlusmõõtmiste kokkuvõttes hinnati ebarahuldavaks 12,5 % (13/104) mõõtetulemustest, mille saajad peavad rakendama asjakohaseid parandusmeetmeid. Võrdlusmõõtmiste aruanne on avaldatud EAK veebilehel.

2010.a. korraldati EAK initsiatiivil järgmised võrdluskatsed:

1. Elektripaigaldiste parameetrite mõõtmine, multimeetri kalibreerimine, madalpinge direktiivi kohased katsed, ehitiste heliisolatsiooni ja seadmete mürataseme mõõtmine OÜ Tehnokontrollikeskus korraldusel 01.05.-30.06.2010.
Elektripaigaldiste parameetrite võrdlusmõõtmistes osales 25 firmat, kellest 9 said mõõtetulemusi, mille puhul z ületas 2 ja peavad seega uurima kõrvalekallete põhjuseid ning rakendama vajalikke parandusmeetmeid.

2. Sõidukite seisumüra mõõtmine OÜ Tehnokontrollikeskus korraldusel 01.03.-30.04.2010. Osales 25 firmat, kellest 5 said mõõtetulemusi, mille puhul z ületas 2 ja peavad seega uurima kõrvalekallete põhjuseid ning rakendama vajalikke parandusmeetmeid.

3. Objekti massi võrdlusmõõtmine kaalumise teel 27.09-09.12.2010. Referentslaboriks oli AS Metrosert. Antud võrdlusmõõtmine oli eelkõige mõeldud kaubakoguse (sh aktsiisikauba) mõõtmise alal akrediteeritud või erialaselt pädevaks tunnistatud firmadele, kellel tavaliselt on sobivaid võrdlusmõõtmisi raske leida. Osales 32 firmat, kellest 6 mõõtetulemuste puhul oli En suurem kui 1, s.t nad peavad rakendama asjakohaseid parandusmeetmeid.


Võrdluskatsed


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee