Akrediteerimiskeskuse nõukoda on Eesti akrediteerimisasutust (EAK) vastavushindamis- ja akrediteerimisalases tegevuses nõustav ühiskondlik organ, kelle pädevusse kuulub:
Nõukoja põhikiri
 • rahvusliku akrediteerimisstrateegia ja – poliitika kujundamisele ja arendamisele kaasaaitamine
 • rahvuslikule akrediteerimisstrateegiale ja – poliitikale Eesti ühiskonnas laialdase heakskiidu ja toetuse saavutamisele kaasaaitamine
 • EAK nõustamine rahvusliku akrediteerimispoliitika elluviimisel ja akrediteerimisasutuse tegevusaruannete ärakuulamine ning nende kohta hinnangu andmine
 • EAK ettepanekul arvamuse esitamine EAK juhatuse poolt tehtavate akrediteerimisotsuste kavandite kohta (nt juhul kui juhatuse liige osales hindamisel)
 • EAK tegevuse kohta laekuvate apellatsioonide lahendamises osalemine
 • akrediteerimise alaliste tehniliste komiteede moodustamisotsuste ja nende tegevusjuhiste kooskõlastamine
 • EAK ettepanekul aastaeelarve ja finantstoetuse taotluste kohta hinnangu andmine
 • EAK-le ettepanekute tegemine liitumiseks rahvusvaheliste organisatsioonide ja vastastikuse tunnustamise lepingutega
 • valitsusasutuste tõstatatud nõukoja pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamine.

Nõukoda

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
 • ''elektripaigaldis''
 • ''valgustatus''
 • ''töökeskkonna''
 • ''ehitusmaterjal''
 • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
  Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee