Akrediteering antakse reeglina viieks aastaks, kusjuures vastavushindamisasutuse jätkuvat vastavust akrediteerimiskriteeriumitele kontrollitakse vahepealsete regulaarsete, reeglina kord aastas toimuvate järelevalvekülastuste käigus.
Erakorralistel asjaoludel või kui kui asutuse teenuste kvaliteedi jätkuv stabiilsus on leidnud tõendamist, võib järelevalvehindamiste intervalli pikendada max 18 kuuni,
(vt stabiilsuse kriteeriumid).

Viie aasta möödumisel viiakse läbi uushindamine. Juhul kui akrediteerimisasutus saab (hindamise käigus vm teel) dokumentaalsed tõendid asutuse poolt akrediteerimiskriteeriumite mittejärgimise kohta, akrediteeringu kehtivus peatatakse või tühistatakse. Akrediteeringu kehtivuse peatatuse max kestuseks on 6 kuud. Kui asutus selle aja jooksul ei taotle akrediteeringu kehtivuse taastamist, akrediteering tühistatakse.

Sellega piirduvad akrediteerimisasutuse käsutuses olevad karistusmeetmed.
Seega ei kuulu akrediteerimisasutus nt riiklike järelevalveasutuste hulka, kes jälgivad pidevalt õigusaktide nõuete järgimist riigis ja rakendavad vajadusel neis õigusaktides sätestatud sanktsioone (trahvid, tegevuslubade tühistamine jm).


Kes akrediteerib?

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee