EAK hindamisteenuse tasude määrad muutuvad järgnevatel aastatel.

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 384 lg 4 alusel kehtestati 19.07.2023.a. Majandus- ja infotehnoloogiaministri määrusega nr 49 akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrade muudatused.

Tulenevalt kiirest inflatsioonist, muutustest tööturul ning seoses sellega, et täita akrediteerimisasutustele esitatavaid kõrgeid nõudmisi, pakkumaks klientidele jätkuvalt rahvusvaheliselt tunnustatud akrediteerimisteenust muutuvad järgneval kahel aastal asutuste aastatasud. Tasandamaks hinnatõusuga kaasnevaid mõjusid ning võimaldamaks asutustel oma tegevusi pikaajalisemalt üle vaadata ning eelarvelisi vahendeid planeerida tõusevad aastatasud kahes etapis: 1. jaanuarist 2024. a tõusevad aastatasu määrad 20 % ja 1. jaanuarist 2025. a 10 %.

Uued aastatasude määrad on leitavad vastavast Riigi Teataja määrusest.


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee