Lugupeetud kliendid!

Juhime teie tähelepanu hiljuti ilmunud kolme ILAC-i juhenddokumendi uusväljaannetele.

ILAC otsuse kohaselt on käesoleva aasta mais ilmunud juhenddokumendi ILAC P15:2020 „Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies“ (www.ilac.org) uusväljaande rakendustähtaeg november 2021.

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutused peavad rakendama juhendi sätted oma inspekteerimistegevuses. EAK kontrollib juhendi järgimist hindamiste käigus alates 2020 novembrist.

ILAC otsuse kohaselt on käesoleva aasta 10. juulil ilmunud juhenddokumendi ILAC P10:07/2020 „ ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results“ (www.ilac.org) uusväljaande rakendustähtajaks juuli 2021.
EAK poolt akrediteeritud laborid peavad rakendama juhendi ILAC-P10:07/2020 sätted oma tegevuses hiljemalt 01.07.2021.a. EAK hindab juhendi järgimist hindamiste käigus alates 01.07.2021.

ILAC otsuse kohaselt on käesoleva aasta 28. septembril ilmunud juhenddokumendi ILAC P14:09/2020 „ ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration“ (www.ilac.org) uusväljaande rakendustähtajaks märts 2021.
EAK poolt akrediteeritud kalibreerimislaborid peavad rakendama juhendi ILAC-P14:09/2020 sätted oma tegevuses hiljemalt 01.03.2021.a. EAK hindab juhendi järgimist hindamiste käigus alates 01.03.2021.

Täiendava info vajadusel seoses juhendi rakendamisega palume pöörduda EAK-sse (info@eak.ee; 6 021 994).Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee