EAK akrediteerib vastavalt akrediteerimiskriteeriumitele ja vastav akrediteerimisprotseduur on kirjeldatud EAK juhendis J2.

Taotleja hindamise akrediteerimise eesmärgil viib läbi EAK poolt nimetatud hindamisrühm. Hindamine on kombinatsioon dokumendi ja tõendusdokumentide ülevaatusest, intervjuudest ja vastavushindamistegevuse vaatlustest. Osa hindamisest toimub taotleja juures kohapeal.

Hindamise tulemuste põhjal teeb EAK otsuse akrediteeringu andmise või mitteandmise kohta. Otsusest informeeritakse taotlejat.

Positiivse akrediteerimisotsuse korral antakse taotlejale akrediteering kehtivusega 5 aastat, kusjuures igal aastal toimub akrediteeringu osas EAK-poolne järelevalve.


Akrediteerimisprotse...
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee