Akrediteerimiseks tuleb vastavushindamisasutusel, s.o. labor, inspekteerimisasutus, sertifitseerimisasutus, tõendamisasutus, täita ettenähtud akrediteerimiskriteeriumid, mille kohta on informatsioon esitatud EAK juhendis EAK J-01.

Juhend J1 käsitleb akrediteerimiskriteeriume igat tüüpi vastavushindamisasutustele, keda EAK on kompetentne akrediteerima.

Akrediteerimise ja hilisema järelevalve käigus EAK hindab vastavust akrediteerimiskriteeriumitest tulenevatele nõuetele. Seetõttu on vajalik, et enne akrediteeringu taotlemist vastavushindamisasutus korraldab oma tegevuse selliselt, et see vastaks akrediteerimiskriteeriumitele ulatuses, kus asutus soovib hiljem akrediteerimist taotleda.
Akrediteerimise eeltingimuseks on vastavushindamisasutuses juurutatud ja rakendatud asjakohastele nõuetele vastav ja toimiv juhtimissüsteem ning kompetentside haldamise ja vastavushindamise protsessid, mis üheskoos tagaksid asutuse katse-, inspekteerimis- või sertifitseerimistulemuste usaldusväärsuse.

Laborite puhul on akrediteerimise eeltingimuseks ka enne akrediteerimistaotluse esitamist osaleda võrdluskatsetel meetodite osas, mida soovite akrediteerida.

Akrediteerimiseks, vastavushindamisasutuse käigushoidmiseks ja pidevaks akrediteerimisnõuete täitmise tagamiseks peab vastavushindamisasutus omama piisavalt ressursse nii kompetentse personali, sobilike vastavushindamisprotseduuride, mõõtemetoodikate, jälgitavalt kalibreeritud seadmete jms osas.


Akrediteerimisprotse...
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee