Laborite akrediteerimist alustati viiekümnendatel aastatel ning käesolevaks momendiks on ühised põhimõtted kinnistunud ülemaailmselt.
Nõuded ja protseduuride reeglid on dokumenteeritud ISO juhendites ja Euroopa standardite sarjas 17000. Nendes dokumentides sisalduv on viidud või viiakse lähitulevikus täpselt samale sisule.
Laborite akrediteerimisel on nõuete ühtsus saavutatud alates standardi EN ISO/IEC 17025 kehtima hakkamisest 2000. aasta alguses. Eesti standard EVS-EN ISO/IEC 17025 kehtestati 30.06.2000.

Akrediteerimist korraldab asutus, mis on riiklik või viimasel ajal üha laiemalt eraõiguslik institutsioon. Akrediteerimistulemuste paremaks kasutamiseks üldsuse huvides peaks akrediteerimisasutus olema valitsuse poolt tunnustatud. EL liikmesriikidele on vastav nõue kehtestatud määruses nr 765/2008. See annab muuhulgas võimaluse kasutada akrediteerimistulemusi ka kohustusliku vastavustõendamise sfääris.
Olulisteks eeldusteks akrediteerimisasutusena tegusemiseks on erapooletus ning ausus klientide suhtes, akrediteerimisjuhiste olemasolu ja nende praktiline rakendamine, koolitatud eksperdid ja finantsiline stabiilsus ning rahvusvahelises koostöös osalemine.

Akrediteerimine on vabatahtlik ja avatud kõigile katse- ja kalibreerimislaboritele ning sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutustele. Akrediteerimise kulud kannab klient, kuid riigipoolsete ülesannete (sh esindus-) täitmiseks ja vajadusel akrediteerimisasutuse finantsilise stabiilsuse tagamiseks toetatakse akrediteerimisasutust reeglina ka riigieelarvest.

Ajalugu


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee