Tootjale-eksportijale annab akrediteerimine teabe usaldusväärsete laborite/asutuste kohta, keda võib kasutada oma toodete või hankematerjalide katsetamiseks või sertifitseerimiseks/inspekteerimiseks.

Teiseks annab see võimaluse eksportida oma tooteid teistesse riikidesse ilma täiendavate katsetuste ja sertifitseerimisteta seal, kasutades akrediteerimisasutuste vahelise vastastikuse tunnustamise leppega (nt EA MLA) hõlmatud akrediteeritud laborite ja sertifitseerijate teenuseid.


Miks on akrediteerim...


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee