EAK guidances and procedural publications:

1. "EAK accreditation criteria", EAK J1-2015, confirmed by the Director of EAK on 15.09.2015, rev 26.05.2021.

2. "Procedure for accreditation assessment", EAK J2-2022, confirmed by the Head of EAK on 29.08.2022.

3. "Use of proficiency testing in the accreditation process", EAK J5-2016, confirmed by the Director of EAK on 11.08.2016, rev 09.12.2019.

4. "Conditions for the use of EAK logo, accreditation symbol and reference to accreditation and MLA Signatory status", EAK J9-2021, confirmed by the Director of EAK on 03.12.2021. NB! Currently available only in Estonian.

5. "Accreditation personnel management", EAK J10-2021, confirmed by the Director of EAK on 19.11.2021. NB! Currently available only in Estonian.

6. “Traceability of measurements. General requirements”, EAK J16-2016, confirmed by the Director of EAK on 11.11.2016, rev 27.08.2021.

7. "The guide for assessment of an EMAS environmental verifier", EAK J18-2015, confirmed by the Director of EAK on 31.08.2015, rev 17.04.2019.

8. "Flexible scope of accreditation. General principles and conduct of an assessment", EAK J19-2009, confirmed by the Director of EAK on 29.12.2009, ev 03.09.2019.

9. "The conduct of assessment of a PT provider", EAK J20-2019, confirmed by the Director of EAK on 12.02.2019. NB! Currently available only in Estonian.

10. "The conduct of assessment of a GHG verifier", EAK J21-2021, confirmed by the Head of EAK on 15.07.2021. NB! Currently available only in Estonian.

11. "Assessment of competence of organisations performing measurements", EAK J23-2022, confirmed by the Director of EAK on 27.09.2022. NB! Currently available only in Estonian.

12. "Instruction on description of accreditation scopes and planning of assessment of persons` certification bodies", EAK VJ1-2018, confirmed by the Director of EAK on 27.02.2018, rev 11.11.2019. NB! Currently available only in Estonian.

13. "Specific instruction on assessment of management systems` certification activities", EAK VJ2-2017, confirmed by the Director of EAK on 01.12.2017, rev 27.05.2021. NB! Currently available only in Estonian.

14. "Instruction on description and witnessing of accreditation scopes of calibration laboratories", EAK VJ3-2017, confirmed by the Director of EAK on 14.12.2017, rev 20.01.2021. NB! Currently available only in Estonian.

15. "Specific instruction on assessment of products/processes/services certification activities", EAK VJ4-2017, confirmed by the Director of EAK on 19.12.2017, rev 13.04.2021. NB! Currently available only in Estonian.

16. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of testing laboratories", EAK VJ5-2021, confirmed by the Head of EAK on 26.08.2021. NB! Currently available only in Estonian.

17. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of medical laboratories", EAK VJ6-2018, confirmed by the Director of EAK on 05.02.2018, rev 22.03.2021. NB! Currently available only in Estonian.

18. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of electrical installations` inspection bodies", EAK VJ7-2018, confirmed by the Director of EAK on 27.02.2018. NB! Currently available only in Estonian.

19. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of measuring instrument verification laboratories and conformity assessment bodies", EAK VJ8-2019, confirmed by the Director of EAK on 12.02.2019. NB! Currently available only in Estonian.

20. "Instruction on description of accreditation scopes and planning of assessment of inspection bodies", EAK VJ9-2018, confirmed by the Director of EAK on 27.02.2018, rev 08.03.2021. NB! Currently available only in Estonian.

21. "EAK guidance on transition from standard EVS 18001:2007 to standard ISO 45001:2018", EAK ÜJ10-2018, confirmed by the Director of EAK on 7.09.2018. NB! Available only in Estonian.

22. "EAK guidance on transition to accreditation of certification bodies to standard ISO 22000:2018", EAK ÜJ11-2019, confirmed by the Director of EAK on 23.01.2019. NB! Available only in Estonian.

23. "EAK guidance on transition to accreditation of notified bodies against the requirements of EA-2/17:2020", EAK ÜJ12-2021, confirmed by the Head of EAK on 31.03.2021. NB! Available only in Estonian.

24. "EAK guidance on accreditation to PEFC Chain of Custody 2020 standards", EAK ÜJ13-2021, confirmed by the Head of EAK on 09.04.2021. NB! Available only in Estonian.


Quick links
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Estonian Accreditation Centre | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, ESTOINA | Phone: +372 6 055 050 | E-mail: info@eak.ee