EAK guidances and procedural publications:

1. "EAK accreditation criteria", EAK J-01-03, confirmed by the Director of EAK on 22.01.2024.

2. "Procedure for accreditation assessment", EAK J2, confirmed by the Head of EAK on 13.08.2023.

3. "Use of proficiency testing in the accreditation process", EAK J5-2016, confirmed by the Director of EAK on 11.08.2016, rev 09.12.2019.

4. "Guide for reference to accreditation", EAK J-09-02, confirmed by the Director of EAK on 29.09.2023.

5. "Accreditation personnel management", EAK J10-2021, confirmed by the Director of EAK on 30.01.2023. NB! Currently available only in Estonian.

6. “Traceability of measurements. General requirements”, EAK J16-2016, confirmed by the Director of EAK on 11.11.2016, rev 27.08.2021.

7. "The guide for assessment of an EMAS environmental verifier", EAK J18-2015, confirmed by the Director of EAK on 31.08.2015, rev 28.12.2022.

8. "Flexible scope of accreditation. General principles and conduct of an assessment", EAK J19-2009, confirmed by the Director of EAK on 29.12.2009, ev 03.09.2019.

9. "The conduct of assessment of a PT provider", EAK J20-2019, confirmed by the Director of EAK on 12.02.2019. NB! Currently available only in Estonian.

10. "Assessment of competence of organisations performing measurements", EAK J23-2022, confirmed by the Director of EAK on 27.09.2022. NB! Currently available only in Estonian.

11. "Instruction on description of accreditation scopes and planning of assessment of persons` certification bodies", EAK VJ-01-01, confirmed by the Director of EAK on 30.12.2023. NB! Currently available only in Estonian.

12. "Specific instruction on assessment of management systems` certification activities", EAK VJ2-01, confirmed by the Director of EAK on 26.12.2023. NB! Currently available only in Estonian.

13. "Instruction on description and witnessing of accreditation scopes of calibration laboratories", EAK VJ-03-01, confirmed by the Director of EAK on 29.12.2023. NB! Currently available only in Estonian.

14. "Specific instruction on assessment of products/processes/services certification activities", EAK VJ-04-01, confirmed by the Director of EAK on 30.12.2023. NB! Currently available only in Estonian.

15. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of testing laboratories", EAK-VJ-05, confirmed by the Head of EAK on 29.12.2023. NB! Currently available only in Estonian.

16. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of medical laboratories", EAK VJ6-02, confirmed by the Director of EAK on 16.02.2024. NB! Currently available only in Estonian.

17. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of electrical installations` inspection bodies", EAK VJ7-2018, confirmed by the Director of EAK on 27.02.2018. NB! Currently available only in Estonian.

18. "Instruction on assessment and description of accreditation scopes of measuring instrument verification laboratories and conformity assessment bodies", EAK VJ8-2019, confirmed by the Director of EAK on 20.12.2022. NB! Currently available only in Estonian.

19. "Instruction on description of accreditation scopes and planning of assessment of inspection bodies", EAK VJ9-2018, rev 18.05.2022. NB! Currently available only in Estonian.

20. "Instruction on the Conduct of Assessment of a GHG Verifier", EAK VJ-10-01, approved by the Head of EAK on 30.12.2023.

21. "EAK guidance on transition to standard EVS-EN ISO 15189:2022", EAK ÜJ-15-01, confirmed by the Director of EAK on 26.12.2023.

22. "EAK guidance on transition to standard ISO 22003-1", EAK ÜJ-16-01, confirmed by the Director of EAK on 26.12.2023.

23. "EAK guidance on transition to standard of PEFC Estonian forest certification scheme", EAK ÜJ-17-01, kinnitatud 22.01.2024.

Quick links
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Estonian Accreditation Centre Phone: +372 6 055 050 Privacy
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, ESTONIA E-mail: info@eak.ee