Alates 14.08.2023 alustas EAK-s tööd akrediteerimise koordinaatorina Evelin Lauri. Tegemist on uue ametikohaga, kus töö sisuks on akrediteerimishindamiste planeerimine ja akrediteerimishindamistega seotud ettevalmistavate tegevuste tegemine (hindamiste algatamine, hindamisrühma ja hindamisaegade kokkuleppimine, assessoritega lepingute sõlmimine). Ametikoha eesmärgiks on vähendada peaassessori ajakulu hindamise korralduslikule poolele, et peaassessorid saaksid keskenduda hindamiste sisulisele läbiviimisele, assessorite koolitamisele ja seirele ning skeemihoidja tegevustele.

Esmalt alustab koordinaator tööd kindlaks määratud asutuste osas, ülejäänud asutuste osas jätkub esialgu tavapärane praktika, kus hindamist koordineerib ja viib läbi peaassessor.

Evelin Lauri on töötanud varasemalt Eesti Akrediteerimiskeskus SA-s assistendina, millest tulenevalt omab teadmisi valdkonnast.

Jätkuvat meeldivat ja sujuvat koostööd!


Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee