Tutvustus
Eesmärk ja ülesanded
  EAK põhikiri
  Õiguslik tagapõhi
Nõukogu
Nõukoda
  Liikmed
Tehnilised komiteed
Liikmelisus & EA MLA
Ajalugu
  Akrediteerimise ajalugu
  Akrediteerimine Eestis
Koolitus
Kus me asume
Personal
Juhtimissüsteem
Akrediteerimine
Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
Miks on akrediteerimine vajalik?
  Kasu tootjale-eksportijale
  Mida akrediteerimine annab riigile?
Kes akrediteerib?
  Kaua kehtib akrediteering?
Akrediteerimiskriteeriumid
Mõõtja erialase pädevuse hindamine
Hea Laboritava nõuetele vastavuse hindamine
Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
Hinnakiri
Taotlemine
Taotlus
  Katselaborid
  Kalibreerimislaborid
  Meditsiinilaborid
  Inspekteerimisasutused
  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
  Toote sertifitseerimisasutused
  Isikusertifitseerimisasutused
  Erialaselt pädevad
  Tasemekatsete korraldajad
  Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
  Hea Laboritava
Juhendmaterjalid
Standardid
EA juhendmaterjalid
EAK juhendid
EV õigusaktid
Akrediteeritud asutused/Pädevad mõõtjad
Meditsiinilaborid
Hea laboritavaga asutused [GLP]
Pädevuskatsete korraldajad
KHG - tõendajad
Katselaborid
Kalibreerimislaborid
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
Isikute sertifitseerimisasutused
Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused
Erialaselt pädevad mõõtjad
EMAS - tõendajad
Uudised
Uudised
  Tähelepanu - assessorite koolituskursus!
  Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
  EAK juhendid revideeritud!
  Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
  Uus taatluskohustuslike mõõtevahendite nimistu!
  Info EA MLA liikmete kohta paremini kättesaaadav!
  EAK aastaaruanne 2015
  Akrediteeritavad tegevused määratletud
  EAK juhendite muudatustest
  NB! "Blue Guide" uuendatud!
  Ventilatsiooni ja mikrokliima võrdlusmõõtmised!
  Juhendi J9 uusväljaanne kinnitatud!
  TÄHELEPANU! EAK-l on uus logo!
  EAK kliendipäev toimus 26.10.2017
  Juhend J9 muudetud!
  ISO 17025 uusväljaanne ilmunud!
  EAK juhendite muudatustest
Tööpakkumised
  Pakume tööd peaassessorile
Võrdluskatsed
  EAK koordineeritud võrdluskatsed
KKK


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee