Tutvustus
Majandusaasta aruanded
EA-poolse vastastikuse hindamise tulemused
Eesmärk ja ülesanded
  EAK põhikiri
  EAK tegevuse juhtpõhimõtted
  Õiguslik tagapõhi
Nõukoda
  Liikmed
Tehnilised komiteed
EA liikmelisus & MLA
Ajalugu
  Akrediteerimise ajalugu
  Akrediteerimine Eestis
Koolitus
Kus me asume
Personal
Juhtimissüsteem
Akrediteerimine
Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
Miks on akrediteerimine vajalik?
  Kasu tootjale-eksportijale
  Mida akrediteerimine annab riigile?
Kes akrediteerib?
  Kaua kehtib akrediteering?
Akrediteerimiskriteeriumid
Mõõtja erialase pädevuse hindamine
Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamine
Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
Hinnakiri
Taotlemine
Taotlus
  Katselaborid
  Kalibreerimislaborid
  Meditsiinilaborid
  Inspekteerimisasutused
  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
  Toote sertifitseerimisasutused
  Isikusertifitseerimisasutused
  Erialaselt pädevad
  Tasemekatsete korraldajad
  Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
  Hea laboritava
Juhendmaterjalid
Standardid
EA, IAF ja ILAC juhendid
EAK juhendid
Teavitatud asutuste akrediteerimise juhendmaterjalid
EV õigusaktid
Akrediteeritud asutused/PƤdevad mƵƵtjad
Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused
Meditsiinilaborid
Pädevuskatsete korraldajad
KHG - tõendajad
Katselaborid
Kalibreerimislaborid
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
Isikute sertifitseerimisasutused
Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused
Erialaselt pädevad mõõtjad
EMAS - tõendajad
Uudised
Uudised
  ILAC juhendite uusväljaanded
  EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!
  Peaassessori tunnitasu muudatus
  Tähelepanu - ILACi ja EA juhend tõlgitud!
  Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
  Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
  EAK võtab tööle peaassessori!
  EAK COVID-19 juhtpõhimõtted
  EA juhised eriolukorraks
  EAK hinnakirja muutusest
  IAF dokumentide rakendamisest JS valdkonnas
  IAF vastused KKK-le
  Eesti Akrediteerimiskeskus ühineb Eesti Standardikeskusega
  Alates 06.01.2021 asub EAK uuel aadressil
Koolitused
Tööpakkumised
Võrdluskatsed
  EAK koordineeritud võrdluskatsed
  Rahvusvahelised võrdluskatsed
KKK  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee