Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita ja allkirjastada asjakohase taotluse vorm koos küsimustikuga ning esitada need koos vormil loetletud täiendavate dokumentidega (kvaliteedikäsiraamat, juhtimissüsteemi ülevaatuse protokoll, andmed võrdluskatsetes osalemise kohta jm) EAK-le aadressil eak@eak.ee.

NB! Taotletava akrediteerimisulatuse kirjeldus tuleb taotluses esitada võimalikult täpselt.

Taotlus võetakse menetlusse (st alustatakse eel- või täishindamist) reeglina 1 kuu jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist.

Taotluste vormid koos küsimustikega:

Taotlus  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee