EA PUBLIKATSIOONID

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon.

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

EA juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt http://www.european-accreditation.org

Valik* EA juhendeid:

1 EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
2 EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate Members, Recognized Stakeholders and Observers
3 EA-INF/03 Signatories to the EA Multilateral and Bilateral Agreements
4 EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA
5 EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment
6 EA-INF/09 Guide on the Publication of Data on Accredited Verifiers
7 EA-INF/10 Guide on the Content of the Accreditation Certificate for Verifiers Accredited for EN ISO 14065 and the Commission Regulation (EU) No 600/2012
8 EA-INF/16 List of most common acronyms and abbreviations used in EA
9 EA-1/06 A + AB EA MLA. Criteria for signing. Policy and procedures for development
10 EA-1/17 A EA Rules of Procedure
11 EA-1/19 A Rules for Use of the EA logo
12 EA-1/22 A + AB EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes
13 EA-2/02 M EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body
14 EA-2/13 M EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members
15 EA-2/15 M EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
16 EA-2/17 M EA Document on Accreditation for Notification Purposes
17 EA-2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers
18 EA-2/19 INF List of risks for accreditation processes and operation of national accreditation bodies
19 EA-2/20 G Consultancy, and the Independence of Conformity Assessment Bodies
20 EA-3/01 M EA conditions for the use of accreditation symbols, logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA signatory status
21 20 EA-3/12 M EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification
22 EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration
23 EA-4/09 G Accreditation for Sensory Testing Laboratories
24 EA-4/14 INF Selection and Use of Reference Materials
25 EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories
26 EA-4/18 INF Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
27 EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN 15189 and 22870
28 EA-4/21 INF Guidelines for the assesment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation
28a "Juhised väikse osalejate arvuga laboritevaheliste võrdluskatsete asjakohasuse hindamiseks labori akrediteerimisprotsessis" (EA-4/21 INF tõlge)
29 EA-4/22 G EA Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed
30 EA-6/02 M EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
31 EA-6/03 M EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
32 EA-6/04 M EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites
33 EA-7/04 M Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification

IAF JA ILAC PUBLIKATSIOONID

IAF on rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum.
ILAC on laborite akrediteerimisasutuste ülemaailmne koostööorgan.

IAF ja ILAC juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressidelt https://www.iaf.nu ja https://www.ilac.org

Valik* IAF ja ILAC juhendeid:

1. IAF/ILAC A3 - IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017
2. IAF/ILAC A5 - IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Application of ISO/IEC 17011:2004
3. ILAC G3 - Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies
4. ILAC G8 - Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
5. ILAC G18 - Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories
6. ILAC G19 - Modules in a Forensic Science Process
7. ILAC G24 - Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
8. ILAC G26 - Guidance for the Implementation of a Medical Accreditatioon Scheme
9. ILAC G27 - Guidance on measurements performed as part of an inspection process
10. ILAC G28 - Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
11. ILAC P9 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
12. ILAC P10 - ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
13. ILAC P13 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers
14. ILAC P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
15. ILAC P15 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
15a "Standardi ISO/IEC 17020:2012 rakendamine inspekteerimisasutuste akrediteerimiseks" (ILAC ILAC-P15:05/2020 tõlge)
16. IAF MD 1 - Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
17. IAF MD 2 - Transfer of Accredited Certification of Management Systems
18. IAF MD 4 - Use of Information and Communication Technology (ICT) for auditing/assessment purposes
19. IAF MD 5 - Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
20. IAF MD 6 - Application of ISO 14065:2013
21. IAF MD 7 - Harmonisation of Sanctions
22. IAF MD 8 - Application of ISO/IEC 17011 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
23. IAF MD 9 - Application of ISO/IEC 17021 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
24. IAF MD 10 - Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011
25. IAF MD 11 - Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems
26. IAF MD 12 - Accreditation Assessment of CABs with Activities in Multiple Countries
27. IAF MD 13 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)
28. IAF MD 14 - Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
29. IAF MD 15 - Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance
30. IAF MD 16 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies
31. IAF MD 17 - Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
32. IAF MD 20 - Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011
33. IAF MD 21 - Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007
34. IAF MD 22 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)
35. IAF MD 23 - Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
36. IAF MD 25 - Criteria for Evaluation of Conformity Assessment Schemes

*Põhjalik ja ajakohane nimekiri juhenditest on avaldatud ja leitav dokumendi välja andnud organisatsiooni kodulehel.  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee