Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus ja küsimustik. Täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK) aadressil eak@eak.ee. Taotluse vormid on eri liiki vastavushindamisasutustele erinevad. Palume valida endale sobiv.

» Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
» Tasemekatsete korraldajad
» Inspekteerimisasutused
» Kalibreerimislaborid
» Katselaborid
» Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
» Meditsiinilaborid
» Toote sertifitseerimisasutused
» Erialaselt pädevad
» Isikusertifitseerimisasutused
  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee