Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus ja küsimustik. Täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK). Taotluse vormid on eri liiki vastavushindamisasutustele erinevad. Palume valida endale sobiv.

» Hea laboritava
» Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
» Tasemekatsete korraldajad
» Inspekteerimisasutused
» Kalibreerimislaborid
» Katselaborid
» Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
» Meditsiinilaborid
» Toote sertifitseerimisasutused
» Isikusertifitseerimisasutused
» Erialaselt pädevad

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee