Akrediteerimine on vastavushindamisasutusele (labor, inspekteerimisasutus, sertifitseerimisasutus, tõendamisasutus) vajalik klientide veenmiseks oma usaldatavuses ja/või riigilt volituste taotlemiseks õigusaktidega reguleeritud sfääris tegutsemiseks.
Akrediteering on sisuliselt tõend asutuse pädevuse ja võimekuse kohta teatud tegevuste nõuetekohaseks sooritamiseks.
Akrediteering ei kahanda vähimalgi määral asutuse vastutust oma igapäevase töö tulemuste eest, vaid pigem suurendab seda.


  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee