EAK juhtimissüsteem põhineb standardi EVS-EN ISO/IEC 17011 nõuetel.
Süsteemi põhidokumendiks on "Juhtimissüsteemi käsiraamat" (JSK), mida toetavad protseduurid (JSP-seeria dokumendid) ja juhendmaterjalid (J-seeria dokumendid). Käsiraamatu JSK kehtiva versiooniga on võimalik tutvuda EAK-s. EAK-väliste asutuste ja isikute tegevust puudutavad juhendmaterjalid on avaldatud käesoleval veebilehel (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid").


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee