ISO 17025 järgi akrediteerimise taotlemiseks palume täita katselaborite taotluse vorm


ISO 15189 puhul palume täita asjakohane taotlus ja küsimustik WORDi dokumendina.

Taotlus esma- või uushindamiseks:
Täida taotlus WORDi dokumendina.

Taotlus akrediteerimisulatuse laiendamiseks:
Taotlus akrediteerimisulatuse laiendamiseks WORDi dokumendina.

  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee