EAK poolt akrediteeritud katselaborite akrediteerimisulatustes ei esitata alates novembrist 2017 enam mõõteulatusi ega mõõtemääramatusi.

Põhjuseid selleks on mitmeid, sealhulgas:
• Viime katselaborite akrediteerimisulatused vastavusse standardi ISO/IEC 17011 nõuetega.
• Ühtlustame EAK tegevuse teiste riiklike akrediteerimisasutustega.
• Soovime EAK vastutuse selgelt piirata üksnes vastutusega akrediteerimisasutuse tegevuse eest.
• Soovime välistada võimalust, et EAK poolt kirjeldatud akrediteerimisulatuses oleks esitatud ebatäpseid andmeid
• EAK akrediteerib labori katse/mõõtemetoodikaid; mõõteulatus ja mõõtemääramatus on katse/mõõtemetoodika detailne informatsioon, mis on kajastatud metoodikas või muus dokumendis ning on ajas muutuv, mistõttu EAK-l puudub informatsioon katselabori võimekusest reaalajas.
• Soovime vältida akrediteerimisulatustes mõõtemääramatuse ja -ulatuse kirjeldamisega kaasnevaid inimlikke vigu ja ebatäpsusi

Akrediteerimisulatuse kirjelduse muutmisega ei kaasne vähimatki muudatust katselaborite akrediteerimisnõuetes ega akrediteerimisprotsessis.

Kalibreerimislaboreid nimetatud muudatus ei puuduta ning kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuses jätkame mõõtevõime ja mõõteulatuse esitamist sarnaselt senisele.


04.04.2018
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee