Taotlus esma- või uushindamiseks:
Täida taotlus WORDi dokumendina.


Taotlus akrediteerimisulatuse laiendamiseks:
Taotlus akrediteerimisulatuse laiendamiseks WORDi dokumendina.

Taotlus muudatuste kohta:
Taotlus akrediteerimisasutuse muudatuste kohta WORDi dokumendina.

Taotlus


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee