Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus ja küsimustik. Täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK) aadressil eak@eak.ee. Taotluse vormid on eri liiki vastavushindamisasutustele erinevad. Palume valida endale sobiv.

» Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
» Tasemekatsete korraldajad
» Inspekteerimisasutused
» Kalibreerimislaborid
» Katselaborid
» Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
» Meditsiinilaborid
» Toote sertifitseerimisasutused
» Erialaselt pädevad
» Isikusertifitseerimisasutused


Taotlus


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee