Peaassessori peamine tööülesanne on akrediteerimishindamiste läbiviimine katselaborites (sh meditsiinilaborid) ja mõõtja erialase pädevuse hindamise läbiviimine hindamisgrupi juhina vastavalt EAK protseduuridele.

Sobival kandidaadil on:
• Kõrgharidus tehnika-, loodus- või täppisteadustes
• Vähemalt 3-aastane praktiline töökogemus katsetamise, kalibreerimise või meditsiiniliste uuringute valdkonnas
• Teadmised standarditest ISO/IEC 17025 ja/või ISO 15189
• Teadmised metroloogia ja mõõtmiste teoreetilistest alustest, oskus mõõtemääramatust hinnata
• Oskus orienteeruda standardites ja õigusaktides ning mõista nende sisu
• Väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus
• Vene ja/või inglise keele oskus kõnes ja kirjas
• MS Office kasutamisoskus
• B-kategooria juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks

Kasuks tuleb kogemus vastavushindamisasutuste hindamise või siseauditi läbiviimisel.

Sobiv kandidaat on:
• Sihikindel, stabiilne ja otsustusvõimeline
• Võimeline iseseisvalt töötama, oma tööd planeerima ja tähtaegadest kinni pidama
• Aus, eetiline ja vastavushindamisasutustest sõltumatu
• Võimeline juhtima hindamisrühma ja tulemuslikult suhtlema vastavushindamisasutuste juhtkonna ja töötajatega kõikidel asutuse tasanditel
• Valmis pidevaks enesetäienduseks

Pakume:
• Väga huvitavat ja mitmekesist tööd
• Väljaõpet, koolitust ja enesearenguvõimalusi
• Asjatundliku meeskonna tuge
• Peale väljaõppe lõppu paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalust
• Pikaajalist ja stabiilset töösuhet


Asukoht: Akadeemia tee 21/6 Tallinn 12618 Tallinn
Tööaeg: täistööaeg E-R
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel

Elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos kandidaadi palgaootusega palume esitada hiljemalt 28. augustiks 2023.a. e-kirjaga aadressil info@eak.ee. Sobivate kandidaatidega võtame jooksvalt ühendust.
Lisainfo: Eire Endrekson, eire@eak.ee, tel 5071782.


Tööpakkumised

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee