Määruse nr 765/2008/EÜ kohaselt:

• tagavad liikmesriigid, et nende riiklikud akrediteerimisasutused läbivad regulaarselt vastastikuse hindamise, mida korraldab EA (Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon);
• eeldatakse, et riiklikud akrediteerimisasutused vastavad määruse nõuetele, kui nad tõendavad oma vastavust harmoneeritud standardile EVS-EN ISO/IEC 17011, läbides selleks EA poolt korraldatud vastastikuse hindamise;
• teeb riiklik akrediteerimisasutus korrapäraselt avalikkusele kättesaadavaks teabe selle kohta, millised on tema vastastikuse hindamise läbimise tulemused.

Kooskõlas määruse nr 765/2008/EÜ sätetega on EAK läbinud EA poolt korraldatud vastastikuse hindamise 2003, 2007, 2009, 2013, 2017 ja 2021.

Viimase EAK vastastikuse hindamise 29.05-04.06.2021 tulemusena tegi EA MAC (Multilateral Agreement Council) 27. oktoobril 2021 positiivse otsuse EAK jätkuva liikmesuse kohta EA mitmepoolses vastastikuse tunnustamise lepingus (MLA) katsetamise, kalibreerimise, meditsiiniliste uuringute, inspekteerimise, toodete, protsesside, teenuste, isikute ja juhtimissüsteemide sertifitseerimise ning kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamise valdkonnas.
EAK järgmine EA poolt korraldatav vastastikune hindamine toimub 2025. aasta kevadel.

Vt ka "EA liikmesus & MLA".

EAK kuuluvust EA MLA-sse vaata ka siit
Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee