Mõõtja pädevuse (kompetentsuse) hindamine on protsess mõõtja erialase pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks, mis ei asenda akrediteerimist ega ole hõlmatud rahvusvahelise tunnustusega.

Erialase pädevuse hindamist saab Eesti Akrediteerimiskeskuselt (EAK) taotleda ainult juriidilise isikuna registreeritud mõõtja.

Mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine toimub mõõteseaduse alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 kohaselt. Mõõtja erialase pädevuse kriteeriumid on toodud nimetatud määruse paragrahvis 2. Erialast pädevust hindab ja tõendab EAK juhendis EAK J23 kirjeldatud protseduuri kohaselt. Erialase pädevuse tõendus kehtib 2 aastat. Mõõtja pädevuse hindamise hinnakiri on leitav siit.

Erialase pädevuse hindamise taotlemiseks tuleb täita asjakohane avaldus ja esitada see koos teiste avalduses loetletud dokumentidega EAK-le.

Pädevaks mõõtjaks tunnistatud asutuste loetelu on toodud EAK veebilehel märksõna "Akrediteeritud/Erialaselt pädevad" all.


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee