Nomine Consult OÜ
Registrikood: 14232790
Tunnistuse nr. V002
Tunnistuse kuupäev: 19.04.2024
Tunnistus kehtib kuni: 16.03.2027

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 21/4, Tallinn 12618
Kontaktisik Katrin Keis
Telefon 6053150
Faks
E-post info.ee@nomineconsult.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine Eestis ja Leedus

Täpne akrediteerimisala
V002


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee