Inspecta Estonia OÜ
Registrikood: 10543517
Tunnistuse nr. L034
Tunnistuse kuupäev: 15.03.2024
Tunnistus kehtib kuni: 08.10.2025

Kontaktandmed
Aadress Telliskivi tn 59 Tallinn 10412
Kontaktisik Tõnu Roosaar
Telefon +372 659 9470
Faks
E-post estonia@kiwa.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
EMÜ, mittepurustava, ehitustoodete ja elektriseadmete ning -materjalide katsetamine ning elektripaigaldiste ja töökeskonna mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L034


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee