Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Registrikood: 10057662
Tunnistuse nr. L008
Tunnistuse kuupäev: 01.06.2020
Tunnistus kehtib kuni: 09.06.2023

Kontaktandmed
Aadress Marja 4d, 10617 Tallinn
Kontaktisik Urmas Muinasmaa
Telefon 6 112 907
Faks
E-post urmas.muinasmaa@klab.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Keskkonna, toiduainete, gaaside, naftasaaduste ja vedelkütuste proovivõtt ja analüüsid, kaubakoguste mõõtmine, sisekliima parameetrite mõõtmine ja pinnase geotehnilised katsed

Täpne akrediteerimisala
Annex 1 Tallinn (environmental chemistry); annex 2 Tallinn (air analyses); annex 3 Tallinn (food analyses); annex 4 Tallinn (petroleum products and fuels analyses, quantity measurements); annex 5 Tallinn (microbiology); annex 6 Tallinn (geotechnical tests); annex 7 Virumaa branch; annex 8 Tartu branch; annex 9 Pärnu branch L008_1 L008_2; L008_3; L008_4; L008_5; L008_6; L008_7; L008_8; L008_9; L008_10;


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee