EA PUBLIKATSIOONID

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon.

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

EA juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt http://www.european-accreditation.org

Valik* EA juhendeid:

1 EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
2 EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate Members, Recognized Stakeholders and Observers
3 EA-INF/03 Signatories to the EA Multilateral and Bilateral Agreements
4 EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA
5 EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment
6 EA-INF/09 Guide on the Publication of Data on Accredited Verifiers
7 EA-INF/10 Guide on the Content of the Accreditation Certificate for Verifiers Accredited for EN ISO 14065 and the Commission Regulation (EU) No 600/2012
8 EA-INF/16 List of most common acronyms and abbreviations used in EA
9 EA-1/06 A + AB EA MLA. Criteria for signing. Policy and procedures for development
10 EA-1/17 A EA Rules of Procedure
11 EA-1/19 A Rules for Use of the EA logo
12 EA-1/22 A + AB EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes
13 EA-2/02 M EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body
14 EA-2/13 M EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members
15 EA-2/15 M EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
16 EA-2/17 M EA Document on Accreditation for Notification Purposes
17 EA-2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers
18 EA-2/19 INF List of risks for accreditation processes and operation of national accreditation bodies
19 EA-2/20 G Consultancy, and the Independence of Conformity Assessment Bodies
20 EA-3/01 M EA conditions for the use of accreditation symbols, logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA signatory status
21 20 EA-3/12 M EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification
22 EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration
23 EA-4/09 G Accreditation for Sensory Testing Laboratories
24 EA-4/14 INF Selection and Use of Reference Materials
25 EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories
26 EA-4/18 INF Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
27 EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN 15189 and 22870
28 EA-4/21 INF Guidelines for the assesment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation
28a "Juhised väikse osalejate arvuga laboritevaheliste võrdluskatsete asjakohasuse hindamiseks labori akrediteerimisprotsessis" (EA-4/21 INF tõlge)
29 EA-4/22 G EA Guidance on Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed
30 EA-6/02 M EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
31 EA-6/03 M EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
32 EA-6/04 M EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites
33 EA-7/04 M Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification

IAF JA ILAC PUBLIKATSIOONID

IAF on rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum.
ILAC on laborite akrediteerimisasutuste ülemaailmne koostööorgan.

IAF ja ILAC juhendite kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressidelt http://www.iaf.nu ja http://www.ilac.org

Valik* IAF ja ILAC juhendeid:

1 IAF/ILAC A3 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017
2 IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Application of ISO/IEC 17011:2004
3 ILAC G3 Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies
4 ILAC G8 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
5 ILAC G18 Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories
6 ILAC G19 Modules in a Forensic Science Process
7 ILAC G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
8 ILAC G26 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditatioon Scheme
9 ILAC G27 Guidance on measurements performed as part of an inspection process
10 ILAC G28 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
11 ILAC P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
12 ILAC P10 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
13 ILAC P13 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers
14 ILAC P14 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
15 ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
15a "Standardi ISO/IEC 17020:2012 rakendamine inspekteerimisasutuste akrediteerimiseks" (ILAC ILAC-P15:05/2020 tõlge)
16 IAF MD 1 Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
17 IAF MD 2 Transfer of Accredited Certification of Management Systems
18 IAF MD 4 Use of Information and Communication Technology (ICT) for auditing/assessment purposes
19 IAF MD 5 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
20 IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013
21 IAF MD 7 Harmonisation of Sanctions
22 IAF MD 8 Application of ISO/IEC 17011 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
23 IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
24 IAF MD 10 Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC
17021:2011
25 IAF MD 11 Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (issue 2)
26 IAF MD 12 Accreditation Assessment of CABs with Activities in Multiple Countries
27 IAF MD 13 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)
28 IAF MD 14 Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
29 IAF MD 15 Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance
30 IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies
31 IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
32 IAF MD 20 Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011
33 IAF MD 21 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007
34 IAF MD 22 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)
35 IAF MD 23 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies

*Põhjalik ja ajakohane nimekiri juhenditest on avaldatud ja leitav dokumendi välja andnud organisatsiooni kodulehel.
  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee