Euroopa ja rahvusvahelised akrediteerimisalased juhendmaterjalid (seisuga 01.03.2016)

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon, IAF on rahvusvaheline (sertifitseerimisasutuste) akrediteerimisfoorum ja ILAC rahvusvaheline laboriakrediteerimise koostööorgan.

1) EA publikatsioonid

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

2) Valik EA dokumente:

1 EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
2 EA-INF/02 Contact Persons of EA Members, Associate Members, Recognized Stakeholders and Observers
3 EA-INF/03 EA Multilateral and Bilateral Agreements, and Signatory Lists
4 EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA
5 EA-INF/09 EA Guide on the Publication of Data on Accredited Verifiers
6 EA-INF/10 Guide on the Content of the Accreditation Certificate for Verifiers Accredited for EN ISO 14065 and the Commission Regulation (EU) No 600/2012
7 EA-INF/12 Benefits and importance of the participation in EA highlighted PT schemes
8 EA-INF/13 Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025
9 EA-1/06 A + AB EA MLA. Criteria for signing. Policy and procedure for development
10 EA-1/17 A EA Rules of Procedure
11 EA-1/19 A + AB Rules for Use of EA logo
12 EA-1/22 A + AB EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes
13 EA-2/02 M EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement
14 EA-2/13 M EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members
15 EA-2/14 M Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA
16 EA-2/15 M EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
17 EA-2/17 INF EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes
18 EA-2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers
19 EA-3/01 M EA conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status
20 EA-3/04 G Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing
21 EA-3/11 M Food Safety Management Systems – Scope of Accreditation
22 EA-3/12 M EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification
23 EA-4/02 M Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration
24 EA-4/09 G Accreditation for Sensory Testing Laboratories
25 EA-4/14 INF Selection and Use of Reference Materials
26 EA-4/15 G Accreditation for Non-Destructive Testing
27 EA-4/16 G EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing
28 EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories
29 EA-4/18 INF Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
30 EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN 15189 and 22870
31 EA-6/02 M EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
32 EA-6/03 M EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
33 EA-6/04 M EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites
34 EA-7/04 M Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification

3) Valik IAF ja ILAC dokumente:

1 IAF/ILAC A3 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Narrative Framework for Reporting on the Performance of an Accreditation Body - A Tool for the Evaluation Process
2 IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Application of ISO/IEC 17011:2004
3 ILAC G3 Guidelines for Training Courses for Assessors used by Accreditation Bodies
4 ILAC G18 Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories
5 ILAC G19 Modules in a Forensic Science Process
6 ILAC G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
7 ILAC G26 Guidance for the Implementation of a Medical Laboratory Accreditation System
8 ILAC P9 ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities
9 ILAC P10 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
10 ILAC P13 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers
11 ILAC P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
12 ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
13 IAF MD 1 Certification of Multiple Sites Based on Sampling
14 IAF MD 2 Transfer of Accredited Certification of Management Systems
15 IAF MD 3 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP)
16 IAF MD 4 Use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification of Management Systems
17 IAF MD 5 Duration of QMS and EMS Audits
18 IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013
19 IAF MD 8 Application of ISO/IEC 17011 in the field of Medical Device QMS (ISO 13485)
20 IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021 in the field of Medical Device QMS (ISO 13485)
21 IAF MD 10 Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011
22 IAF MD 11 Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems
23 IAF MD 12 Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries
24 IAF MD 13 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)
25 IAF MD 14 Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
26 IAF MD 15 Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance
27 IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies
28 IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
29 IAF MD 18 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1)

Märkus: EA juhendmaterjalide kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt www.european-accreditation.org, ILAC-i dokumendid aadressilt: www.ilac.org ja IAF-i dokumendid aadressilt: www.iaf.nu


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee