Euroopa ja rahvusvahelised akrediteerimisalased juhendmaterjalid (seisuga 01.10.2018)

EA on Euroopa riiklikest akrediteerimisasutustest koosnev Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon, IAF on rahvusvaheline (sertifitseerimisasutuste) akrediteerimisfoorum ja ILAC rahvusvaheline laboriakrediteerimise koostööorgan.

1) EA publikatsioonid

EA publikatsioonid jagunevad 6 kategooriasse:
1. Sekretariaadi juhtimissüsteemi dokumendid, seeria EA-0/XX;
2. Informatsiooni- ja propagandadokumendid, seeria EA-INF/XX;
3. EA administreerimis- ja poliitikadokumendid, seeria EA-1/XX A (AB);
4. Vastastikuse hindamise poliitika- ja protseduuridokument EA-2/02;
5. Liikmete protseduurilised dokumendid, seeriad EA-2/XX M (G, INF) ja EA-3/XX M (G, INF)
6. Rakendusdokumendid ja nõuandvad tehnilised soovitused vastavushindamisasutustele, seeriad EA-4/XX M (G, INF, TA) kuni EA-7/XX M (G, INF, TA)
Tähiste selgitus: A – EA-le kohalduvad dokumendid, AB – EA liikmetele kohalduvad dokumendid, M/MD - kohustuslik, G - juhend, INF - informatsioon, P – poliitika

2) Valik EA dokumente:

1 EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
2 EA-INF/02 Contact Persons of EA Members, Associate Members, Recognized Stakeholders and Observers
3 EA-INF/03 EA Multilateral and Bilateral Agreements, and Signatory Lists
4 EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA
5 EA-INF/09 EA Guide on the Publication of Data on Accredited Verifiers
6 EA-INF/10 Guide on the Content of the Accreditation Certificate for Verifiers Accredited for EN ISO 14065 and the Commission Regulation (EU) No 600/2012
7 EA-INF/13 Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025
8 EA-INF/16 List of most common acronyms and abbreviations used in EA
9 EA-1/06 A + AB EA MLA. Criteria for signing. Policy and procedure for development
10 EA-1/17 A EA Rules of Procedure
11 EA-1/19 A Rules for Use of EA logo
12 EA-1/22 A + AB EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes
13 EA-2/02 M EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body
14 EA-2/13 M EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members
15 EA-2/15 M EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
16 EA-2/17 M EA Document on Accreditation for notification purposes
17 EA-2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers
18 EA-3/01 M EA conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status
19 20 EA-3/12 M EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification
20 EA-4/02 M Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration
21 EA-4/09 G Accreditation for Sensory Testing Laboratories
22 EA-4/14 INF Selection and Use of Reference Materials
23 EA-4/15 G Accreditation for Non-Destructive Testing
24 EA-4/16 G EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing
25 EA-4/17 M EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories
26 EA-4/18 INF Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
27 EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN 15189 and 22870
28 EA-4/21 INF Guidelines for the assesment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation
29 EA-6/02 M EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
30 EA-6/03 M EA Document For Recognition of Verifiers under EU ETS Directive
31 EA-6/04 M EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites
32 EA-7/04 M Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification

3) Valik IAF ja ILAC dokumente:

1 IAF/ILAC A3 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017
2 IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. Application of ISO/IEC 17011:2004
3 ILAC G3 Guidelines for Training Courses for Assessors used by Accreditation Bodies
4 ILAC G18 Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories
5 ILAC P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
6 ILAC P10 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
7 ILAC P13 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers
8 ILAC P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
9 ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
10 IAF MD 1 Audit and Certification of a Management System Operated by a Mult-Site Organization
11 IAF MD 2 Transfer of Accredited Certification of Management Systems
12 IAF MD 3 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP)
13 IAF MD 4 Use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification of Management Systems
14 IAF MD 5 Duration of QMS and EMS Audits
15 IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013
16 IAF MD 8 Application of ISO/IEC 17011 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
17 IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021 in Medical Devices QMS (ISO 13485)
18 IAF MD 10 Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011
19 IAF MD 11 Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems
20 IAF MD 12 Assessment of Certification Activities for Cross-Frontier Accreditation
21 IAF MD 13 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)
22 IAF MD 14 Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
23 IAF MD 15 Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance
24 IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies
25 IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
26 IAF MD 18 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1)
27 IAF MD 19 Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)
28 IAF MD 20 Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011
29 IAF MD 22 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)
30 IAF MD 23 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies

Märkus: EA juhendmaterjalide kehtivad versioonid on kättesaadavad aadressilt www.european-accreditation.org, ILAC-i dokumendid aadressilt: www.ilac.org ja IAF-i dokumendid aadressilt: www.iaf.nu  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee