Akrediteerimisalased Euroopa ja rahvusvahelised standardid on välja antud Eesti standarditena ning neid on võimalik osta Standardikeskusest (standard@evs.ee, tel 6 055 061 või http://www.evs.ee ostukorvist). Olulisemad standardid:

1 EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded (ISO/IEC 17025:2005)
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

2 EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks
Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

3 EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid
Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services
NB! ISO/IEC 17065:2012 kehtib alates 15.09.12 üleminekuajaga (EN 45011-lt) 3 a

4 EVS-EN ISO/IEC 17021:2011 Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele
Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

5 EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele
Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons

6 EVS-EN ISO 15189:2012 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded
Medical laboratories. Requirements for quality and competence
NB! Üleminekuaeg standardi 2008.a. versioonilt 2012.a. versioonile on kuni 1. märtsini 2016

7 EVS-EN ISO/IEC 17011:2004 Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele
Conformity assessment. General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

8 EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele
Conformity assessment. General requirements for proficiency testing

9 EVS-ISO 14065:2013 Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel
Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee