Otsime oma meeskonda

KVALITEEDIJUHTI
kvaliteedijuhi tööülesanneteks on:

• Arendada ja hoida ajakohasena standardimise ja akrediteerimise juhtimissüsteemi ning nende dokumentatsiooni
• Juhtimissüsteemide siseauditite planeerimine ja läbiviimine, välistes auditites ja hindamistes osalemine
• Mittevastavuste, kaebuste ja apellatsioonide lahendamises osalemine, mittevastavuste menetlemine ja parenduste elluviimine
• Euroopa ja rahvusvaheliste standardimis- ja akrediteerimisnõuete täidetuse jälgimine ja analüüs
• Töötajate nõustamine juhtimissüsteemidega seotud küsimustes.

Edukalt kandidaadilt eeldame:

• Kõrgharidust
• Vähemalt 5-aastast tulemuslikku töökogemust juhtimissüsteemide kavandamisel ja rakendamisel
• Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimise kogemust
• Väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas
• Väga hea kirjalikku ja suulist väljendusoskust
• Oskust orienteeruda standardites ja õigusaktides ning mõista nende sisu
• MS Office programmide kasutamisoskus keskmisest kõrgemal tasemel.

Eelise annavad teadmised ISO 9001 ja/või ISO/IEC 17011 standardi nõuetest.

Lisaks erialastele kompetentsidele on edukas kandidaat positiivse ellusuhtumisega ning tulemustele orienteeritud meeskonnamängija, kes suudab tegutseda ka pingelistes olukordades.

Omalt poolt pakume:

• Huvitavat tööd ainulaadsetes valdkondades
• Tänapäevaseid töötingimusi ja –vahendeid
• Võimalust töötada osaliselt kaugtöö korras
• Spordikompensatsiooni ja kolme tervisepäeva aastas
• Asjatundliku meeskonna tuge

Asukoht: Tallinn, Akadeemia tee 21/6
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: võimalikult aegsasti
Lisateave: tegevdirektor Priit Kikas, 5229637
Avalduste esitamise lõpptähtaeg: 19.12.2021. a.

Palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga e-posti aadressile: info@evs.ee
  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee