EAK akrediteerimisalased juhendid:

1. "EAK poolt pakutavate teenuste loetelu", kinnitatud Eesti Standardikeskuse juhatuse esimehe poolt 19.11.2020.

2. "EAK akrediteerimiskriteeriumid", EAK J1-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.09.2015, rev 26.05.2021.

3. "Akrediteerimishindamise protseduur", EAK J2-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 25.02.2021, rev 21.12.2021.

4. "Pädevuskatsete kasutamine akrediteerimisprotsessis", EAK J5-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.08.2016, rev 09.12.2019.

5. "EAK logo ja akrediteerimissümboli kasutamise ja akrediteeringule ning MLA-liikmesusele viitamise kord", EAK J9-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 03.12.2021.

6. "Akrediteerimispersonali ohje", EAK J10-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 19.11.2021.

7. "Mõõtmiste jälgitavus. Põhinõuded" EAK J16-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.11.2016, rev 27.08.2021.

8. "EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend", EAK J18-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 31.08.2015, rev 17.04.2019. NB! Juhend on ingliskeelne.

9. "Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend", EAK J19-2009, kinnitatud EAK juhataja poolt 29.12.2009, rev 03.09.2019.

10. "Tasemekatsete korraldaja hindamise juhend", EAK J20-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.02.2019.

11. "Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhend", EAK J21-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.07.2021.

12. "Mõõtja erialase pädevuse hindamise juhend", EAK J23-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 08.01.2019.

13. "Isikute sertifitseerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ1-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018, rev 11.11.2019.

14. "Juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 01.12.2017, rev 27.05.2021.

15. "Kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja vaatluste planeerimise juhis", EAK VJ3-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 14.12.2017, rev 20.01.2021.

16. "Toodete/protsesside/teenuste sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ4-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 19.12.2017, rev 13.04.2021.

17. "Katselaborite hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ5-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 26.08.2021.

18. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis meditsiinilaborites", EAK VJ6-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 05.02.2018, rev 22.03.2021.

19. "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ7-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018.

20. "Mõõtevahendite taatluslaborite ja vastavushindamisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ8-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.02.2019.

21. "Inspekteerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ9-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018, rev 08.03.2021.

22. "EAK juhend üleminekuks standardilt EVS 18001:2007 standardile ISO 45001:2018", EAK ÜJ10-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 07.09.2018.

23. "EAK juhis sertifitseerimisasutuste akrediteerimiseks standardile ISO 22000:2018", EAK ÜJ11-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 23.01.2019.

24. "EAK üleminekujuhend teavitatud asutuste akrediteerimiseks EA-2/17:2020 nõuete kohaselt", EAK ÜJ12-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 31.03.2021.

25. "EAK juhis PEFC Chain of Custody 2020 standardite akrediteerimiseks", EAK ÜJ13-2021, kinnitatud EAK juhataja poolt 09.04.2021.


  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee