» Alates 01.01.2022 muutub peaassessori tunnitasu
Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seaduse sätetele kinnitas MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhatus 09.12.2021 toimunud koosolekul 2022. aasta peaassessori tunnitasu määraks 55 €/h. Uus peaassessori tunnitasu kehtib alates 01.01.2022.
» Otsime oma meeskonda kvaliteedijuhti
» Alates 06.01.2021 asub EAK uuel aadressil
» Eesti Akrediteerimiskeskus ühineb Eesti Standardikeskusega
» ILAC juhendite uusväljaanded
» IAF vastused KKK-le
» IAF dokumentide rakendamisest JS valdkonnas
» EAK COVID-19 juhtpõhimõtted
» EA juhised eriolukorraks
» EAK hinnakirja muutusest
» Tähelepanu - ILACi ja EA juhend tõlgitud!
Kaustas "Juhendmaterjalid/EA, IAF ja ILAC juhendid" on avaldatud ILAC juhendi P15 ja dokumendi EA-4/21 mitteametlik tõlge.
» Peaassessori tunnitasu muudatus
Alates 01.01.2020 toimuvatel EAK hindamistel muutub peaassesori tunnitasu.
» Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
Uuele standaduiversioonile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ülemineku korraldamiseks koostas EAK asjakohase üleminekujuhendi. Juhendiga tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
EAK poolt akrediteeritud katselaborite akrediteerimisulatustes ei esitata enam mõõteulatusi ega mõõtemääramatusi.
» EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!

  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee