Teavitame, et märtsis kinnitati juhendi EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" muudatused, mis on juhendi tekstis allajoonitud ja milles mh viidatakse 9 uuele valdkondlikule juhisele, mida kasutatakse akrediteerimishindamistel koos juhendiga EAK J2. Nimetatud valdkondlikes juhistes täpsustatakse järgmiste vastavushindamisasutuste hindamise läbiviimist: VJ1 - isikute sertifitseerimisasutused, VJ2 - juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused, VJ3 - kalibreerimislaborid, VJ4 - tootesertifitseerimisasutused, VJ5 - katselaborid, VJ6 - meditsiinilaborid ning VJ7, VJ8 ja VJ9 eri valdkondades tegutsevad inspekteerimisasutused.

Vt "Juhend J1", "Juhend J2", "Juhis VJ1"."Juhis VJ2", "Juhis VJ3", "Juhis VJ4", "Juhis VJ5", "Juhis VJ6". "Juhis VJ7". "Juhis VJ8" ja "Juhis VJ9".  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee