Detsembris kinnitati juhendi EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" muudatused ja akrediteerimishindamise protseduuri EAK J2 uusväljaanne ning 3 uut valdkondlikku juhendit - VJ2 juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse, VJ3 kalibreerimistegevuse ja VJ4 tootesertifitseerimistegevuse hindamise juhis, mida kasutatakse akrediteerimishindamistel koos juhendiga EAK J2. Nii J1 muudatused kui J2 eelmise väljaandega võrreldes muudetud tekstiosad on allajoonitud. Lisaks kinnitati veebruaris 2018 isikute sertifitseerimisasutuste hindamisjuhis VJ1, katselaborite hindamisjuhis VJ5, meditsiinilaborite hindamisjuhis VJ6 ning eri valdkondades tegutsevate inspekteerimisasutuste hindamisjuhised VJ7, VJ8 ja VJ9.
Vt "Juhend J1", "Juhend J2", "Juhis VJ1"."Juhis VJ2", "Juhis VJ3", "Juhis VJ4", "Juhis VJ5", "Juhis VJ6". "Juhis VJ7". "Juhis VJ8" ja "Juhis VJ9".  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee