Head akrediteeritud asutused ja koostööpartnerid!

Meil on suur rõõm teatada, et EAK on ajakohastamas oma visuaalset identiteeti, mille tulemusena on alates 01.11.2017 kasutusel uus EAK logo.
"EAK logo"
Logo koosneb kolmetoonilisest sinisest tähekombinatsioonist EAK ning selle all asuvast eesti- ja inglisekeelsest tekstist “Eesti Akrediteerimiskeskus”.
Uus logo on kaubamärgina kaitstud Euroopa Patendiametis. EAK logo kasutamise õigus kuulub EAK-le ja seda võib kasutada ainult EAK vajadusteks.

Uue logo kasutuselevõtuga seoses muutub ka akrediteerimissümboli kujutis. Uuele kujutisele üleminekuaeg elektroonilistes kanalites on 28.02.2018 ja vastavushindamistulemusi kajastavas dokumentatioonis 31.05.2018. Üleminekuaja vältel võib akrediteeritud asutus kasutada ka vana akrediteerimissümbolit.
"EAK sümbol"
Akrediteerimissümbolit võivad kasutada ainult EAK poolt akrediteeritud asutused oma akrediteerimisulatusele viitamisel ja akrediteeritud ulatuses vastavushindamise tulemuste esitamisel. Akrediteerimissümboli kasutamise kord on esitatud jätkuvalt juhendis EAK J9.

Visuaalse identiteedi ajakohastamise käigus sisulisi muudatusi EAK-s ei toimu: meie asukoht, töötajad, kontaktid ja akrediteerimisprotseduurid on endised.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palun pöörduge info@eak.ee

01.11.2017  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee