Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita ja allkirjastada asjakohase taotluse vorm koos küsimustikuga ning esitada need koos vormil loetletud täiendavate dokumentidega (kvaliteedikäsiraamat, juhtimissüsteemi ülevaatuse protokoll, andmed võrdluskatsetes osalemise kohta jm) EAK-le.

NB! Taotletava akrediteerimisulatuse kirjeldus tuleb taotluses esitada võimalikult täpselt.

Taotlus võetakse menetlusse (st alustatakse eel- või täishindamist) reeglina 1 kuu jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist.

Taotluste vormid koos küsimustikega:

Taotlus