SGS Eesti AS
Registrikood: 10144527
Tunnistuse nr. I004
Tunnistuse kuupäev: 14.03.2021
Tunnistus kehtib kuni: 13.03.2026

Kontaktandmed
Aadress Vana-Narva mnt 27A, Maardu 74117
Kontaktisik Maria Jakutovitš
Telefon +372 529 53 59
Faks +372 6 379 266
E-post maria.jakutovits@sgs.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
veoste (teravilja, väetiste) ja lastiruumi inspekteerimine (tüüp A)

Täpne akrediteerimisala
I004