Eesti Akrediteerimiskeskus ei ole ILAC (laborite akrediteerimisasutuste ülemaailmne koostööorgan) ega IAF (rahvusvaheline ülemaailmne sertifitseerimisasutuste akrediteerimisasutuste koostööfoorum) liige. Küll aga on EAK liige EA-s, mis on ILAC ja IAF poolt tunnustatud regionaalne akrediteerimisasutuste organisatsioon.

EAK on ka EA MLA liige. EAK liikmelisuse kohta EA MLA-s loe lähemalt siit. EA MLA liikmena EAK täidab de facto kõiki ILAC ja IAF nõudeid, sest EA on ILAC/IAF tunnustatud regioonina võtnud kohustuse üle võtta kõik ILAC/IAF nõuded.

ILAC ja IAF tunnustavad EA MLA-d rahvusvahelisel tasandil. Rohkem infot selle kohta leiad IAF MLA ja ILAC MRA lehelt. See tähendab, et EAK kui EA MLA liikme akrediteering on sama usaldusväärne kui mistahes ILAC või IAF mitmepoolsete kokkulepetega liitunud akrediteerimisasutuse akrediteering.

Täites EA MLA liikmelisuse kriteeriumeid, vastavad nii EAK kui ka EAK poolt akrediteeritud vastavushindamisasutused samaaegselt ka ILAC ja IAF nõuetele. See tähendab, et EAK poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuse väljastatud katseprotokolle või sertifikaate saavad tunnustada ka kõik IAF ja ILAC mitmepoolsete lepingutega liitunud akrediteerimisasutused.


Tänu vastastikusele tunnustamisele:
  • usaldavad rahvusvahelised turud EA MLA-d ja EA MLA liikmete poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuste esitatud vastavushindamise tulemusi;
  • ei ole vaja tooteid ja teenuseid uuesti katsetada, kalibreerida, inspekteerida või sertifitseerida igas sellises riigis, kuhu neid tooteid ja teenuseid imporditakse ja müüakse;
  • on võimalik kaupade ja teenuste vaba liikumine nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil.

Sel viisil edendab EA MLA rahvusvahelist kaubandust. EA moto on "Akrediteeritud üks kord, aktsepteeritud kõikjal!" Lisaks saab sellest lugeda EA MLA lehelt.
Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee