EAK viib läbi assessorite koolituskursuse, mille läbimisel on võimalik kvalifitseeruda EAK assessoriks. Koolituskursus koosneb erinevatest moodulitest.

Moodulite A ja B osas on käsitletavad teemad: vastavushindamise ja akrediteerimise olemus, EL ja standardi ISO 17011 nõuded akrediteerimissüsteemidele ja –asutustele, assessoritele esitatavad nõuded, ülevaade akrediteerimise põhistandarditest, vastavushindamisasutustele esitatavad juhtimis- ja tehnilised nõuded, EAK hindamis- ja järelevalve protseduurid.

Moodul C osas käsitletakse konkreetse akrediteerimisstandardi nõudeid akrediteerimisstandarditele - EVS-EN ISO/IEC 17025:2017, EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, EVS-EN ISO/IEC 17024:2012, EVS-EN ISO/IEC 17065:2012.


EAK korraldab koolitused:

- "Katse- ja kalibreerimistulemuste esitamine. Nõuded tulemuste vormistamisele ja nõuetelevastavuse kontroll"
Sihtgrupp: kalibreerimis- ja katselaborid, sertifitseeritud tootjad, kvaliteedijuhid
Koolituse täpsem info ja registreerimine:
Katse- ja kalibreerimistulemuste esitamine. Nõuded tulemuste vormistamisele ja nõuetelevastavuse kontroll
Koolitus toimub 18.09.2024

- "Siseaudit asutuses"
Koolitusele on oodatud asutuste juhid, kvaliteedijuhid, laborite juhid, laborite töötajad.
Koolituse täpsem info ja registreerimine:
Siseaudit asutuses
Koolitus toimub 16.10.2024


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee