Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Registrikood: 70003572
Tunnistuse nr. L127
Tunnistuse kuupäev: 14.02.2023
Tunnistus kehtib kuni: 13.02.2028

Kontaktandmed
Aadress Tervise 20, 13419 Tallinn
Kontaktisik Merike Rump
Telefon 663 6620
Faks
E-post merike.rump@ekei.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Toksikoloogia, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA, sõrmejälgede, võltsingukahtlusega rahade, käekirja, infotehnoloogia ning histoloogia valdkondades

Täpne akrediteerimisala
L127


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee