• Keskkonnaministeerium
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Põllumajandusministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikool
 • Eesti Tööandjate Keskliit
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Päästeamet
 • Riigi Tarbijakaitseamet
 • Tehnilise Järelevalve Amet
 • Eesti Kvaliteediühing
 • Eesti Tarbijakaitse Liit
 • Eesti Standardikeskus
 • Metroloogia Keskasutus
 • Akrediteeritud laborite esindusorganisatsioon
 • Akrediteeritud sertifitseerimis- ja/või inspekteerimisasutuste esindusorganisatsioon