Otsi ettev§tet

Nr Nimetus Kuupńev
I049 A.V.R. Elekter O▄ 08.01.2018
I074 AIA Elekter O▄ 29.08.2018
I053 Alice Labor O▄ 10.12.2021
I091 AmSpec Estonia O▄ 12.03.2021
I094 Association of Estonian Welders MT▄ 29.06.2022
I085 Bureau Technical Inspection O▄ 27.08.2018
I081 Caleb Brett Eesti O▄ Akrediteering peatatud alates 03.08.2021 ning akrediteering kehtetu alates 09.11.2021
I013 Connecto Eesti AS 29.06.2022
I073 Eesti Energia AS Elektrit÷÷d Akrediteering kehtetu alates 25.03.2020
I072 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 09.05.2022
I083 Elektrikontroll O▄ 30.10.2017
I071 Elektrikontrolli Teenused O▄ 08.02.2022
I045 Elektripaigalduse O▄ 06.10.2021
I016 Elektritsentrum AS 29.09.2017
I092 Elgrid O▄ Akrediteering kehtetu alates 14.06.2022
I090 Elme TKS O▄ 25.01.2021
I067 Elpeko O▄ 21.04.2020
I019 Elrato AS 01.04.2019
I068 Eltam O▄ 28.12.2020
I060 Enefit Connect O▄ 08.02.2021
I064 Energiaring O▄ 14.07.2019
I014 Enersense AS 05.07.2022
I038 Gaslab O▄ 01.11.2021
I076 I.M.C.S. Eesti O▄ Akrediteering kehtetu alates 12.05.2022
I086 Indikaator MEF O▄ 24.10.2019
I088 Inspect O▄ 12.12.2019
I002 Inspecta Estonia O▄ 23.03.2022
I095 Inspectorate Estonia AS 04.07.2022
I084 Instant Eesti O▄ 27.04.2018
I034 Joala Elekter O▄ 31.03.2020
I040 Kaalukoda A.A. O▄ 16.08.2021
I015 KH Energia-Konsult AS 01.12.2017
I010 Leonhard Weiss O▄ 13.04.2022
I070 Matiek Partner O▄ Akrediteering kehtetu alates 01.08.2022
I056 Melte O▄ 19.12.2017
I041 Metrex M§§tekeskus O▄ 17.08.2021
I050 Metrosert AS 22.06.2022
I065 MHV Elektrikontroll O▄ 17.09.2019
I048 Parkli HL O▄ 26.08.2022
I058 Peetri O▄ 09.07.2018
I044 PREM TEST O▄ 17.12.2021
I078 Pristis AS Akrediteering kehtetu alates 08.09.2020
I087 Saare Elektroservis O▄ 14.11.2019
I004 SGS Eesti AS 14.03.2021
I018 Siivert Elektrikontroll O▄ 04.04.2019
I052 Taatluslabor WEGA O▄ 20.06.2022
I089 Technical Certification Center O▄ 02.07.2020
I080 Tehnoaudit O▄ 22.04.2021
I066 Tehnokontroll O▄ 13.02.2020
I047 Tepso Labor O▄ 19.10.2020
I007 TT▄ Energiatehnoloogia instituut Akrediteering kehtetu alates 12.11.2020
I079 T▄V Eesti O▄ 17.12.2020
I093 Urgardi Elektrikontroll O▄ 21.12.2021
I026 V.L. Tehnoekspert O▄ 27.02.2020