Akrediteerimisnõue on esitatud mitmes EV õigusaktis, mille terviktekst on avaldatud Riigi Teatajas või selle lisades.
Taoliste õigusaktide nimekiri koos asjakohaste väljavõtetega õigusaktide tekstidest on toodud:
akroigus