Akrediteerimis- või pädevustõenduse nõue on esitatud mitmetes EV õigusaktides, mille nimekiri (seisuga 28.03.2018) koos viidetega nõuet kehtestavatele sätetele on toodud järgnevas:
akroigus