Akrediteerimine annab riigile teabe pädevate vastavushindamisasutuste kohta, keda võib volitada teatud toodetele elanike ja/või keskkonna kaitseks õigusaktidega kehtestatud kohustuslikele nõuetele vastavuse kontrollimiseks (nt EL-s "Notified Body" -teavitatud asutus).

Teiseks on akrediteeritud vastavushindamisasutuste võrgu olemasolu üks riigi majanduskasvu eeldusi, soodustades ühtlasi riikidevaheliste majandusalaste vastastikuse tunnustamise lepete sõlmimist ja rahvusvahelist kaubandust.