EAK viib kord aastas läbi assessorite täiendõppepäeva ja akrediteerimis- e. kliendipäeva vastavalt assessoritele ja akrediteeritud laborite ning asutuste esindajatele akrediteerimise hetkeolukorra ja uuenduste tutvustamiseks.

Seni viimane assessorite täiendõppepäev toimus 8. detsembril ja kliendipäev 26. oktoobril 2017.a. Järgmised samalaadsed koolitusüritused on kavandatud 2018.a. II poolaastasse.

Vastavalt vajadusele (reeglina kord 2 aastas) viib EAK läbi assessorite 4-5-päevaseid koolituskursusi. Seni viimane kursus toimus 15.-19. augustil 2016 ja järgmine on kavas 13.-17. augustil 2018.