EAK viib kord aastas läbi assessorite täiendõppepäeva ja akrediteerimis- e. kliendipäeva vastavalt assessoritele ja akrediteeritud laborite ning asutuste esindajatele akrediteerimise hetkeolukorra ja uuenduste tutvustamiseks.

Seni viimane kliendipäev toimus 7. novembril 2019.a. Järgmine assessorite täiendõppepäev toimub 13.detsemberil 2019.a

Vastavalt vajadusele (reeglina kord 2 aastas) viib EAK läbi assessorite 4-5-päevaseid koolituskursusi. Seni viimane kursus toimus 13.-17. augustil 2018 ja järgmine on kavas 2020. aastal.